Nasze Pielęgniarki

  • gabinet2licencjat pielęgniarstwa Barbara Orzechowska
  • technik analityk Katarzyna Gaweł
  • licencjat pielęgniarstwa Agnieszka Wątor
  • położna dyplomowana Agnieszka Piechura