Programy profilaktyczne

Realizujemy :

  •  Program profilaktyki raka szyjki macicy NFZ – dla wszystkich kobiet w wieku 25-59  (badanie wykonywane 1 raz na 3 lata lub częściej, gdy istnieją ku temu wskazania).
  • Etap pogłębionej diagnostyki raka szyjki – dla pacjentek zakwalifikowanych do tego etapu.